Gedragsdeskundige

Terug naar KC Pampus

Voorstellen

Je hond.. vriend, maatje en gezinslid. Je houdt van ‘m, meestal.. Maar soms kan je ‘m wel achter het  behang plakken: als de bel gaat is het complete chaos, op straat valt je hond uit naar andere honden, zodra je de deur uit gaat blaft je hond aan één stuk door. Zomaar wat problemen waar je als hondeneigenaar tegenaan kunt lopen.

Hondengedrag dat je als problematisch ervaart kent altijd een onderliggende emotie en soms ook een onderliggend lichamelijk ongemak of probleem. Ik leg beide zaken voor je naast elkaar. Zowel voor je hond als voor jou creëer ik zoveel mogelijk ‘welzijn’ in de relatie tot elkaar en met de omgeving. Samen leren jullie je te ontspannen, zonder druk, dwang, pijn, angst of intimidatie!

Ik ben Daniëlla Groeneveld, en mijn passie is het welzijn van honden. Ik ben hondenmasseur, hondengedragsdeskundige, en personal trainer voor team hond en vertel je graag meer over wat ik voor jou en je hond kan betekenen.

Als klein meisje wilde ik maar één ding, dierenarts worden om voor dieren te kunnen zorgen en ze te helpen. Dierenarts ben ik nooit geworden, wel ben ik als paraveterinair een aantal jaren in verschillende dierenklinieken in Amsterdam werkzaam geweest. Naast mijn werk voor een welzijnsorganisatie in Almere, waar ik ook met mijn gezin woon, heb ik steeds een hond gehad. Trouwens naast de hond zijn er ook katten en ooit waren er chinchilla’s, cavia’s en zelfs een baardagamen!

Mijn eerste hond was een Argentijnse dog, niet de makkelijkste, maar wat een mooi dier was dit! Van haar  heb ik veel geleerd, ze was een wijze dame die helaas niet heel oud geworden is. Na deze hond heb ik de overstap naar de herders gemaakt, eerst een Hollandse herder en nu woont er een kruising Mechelse x Hollandse herder bij ons: Jack.

In 2013 wilde ik heel graag méér met mijn all-time passie gaan doen. Ik kreeg de kans om bij Aeres in Barneveld de opleiding Hondengedragstherapie en kynologisch instructeur te gaan doen, voor mij een droomkans! Deze opleiding gaf me een professionele kijk op de psyche van de hond. Sinds de zomer van 2018 mag ik mij bovendien Kynologisch masseur basis noemen (licentie 1 van de beroepsvereniging Palpabel) en vóór de zomer van 2019 hoop ik zowel de module Kynologisch masseur gevorderd als de module Kynologisch sportmasseur afgerond te hebben. Een professionele kijk op het fysiek van de hond!

Via mijn Herders ben ik jaren geleden bij KC Pampus terechtgekomen en sinds 2016 geef ik hier zelf les: als puppen- en gehoorzaamheid-instructeur.

Honden en hun baas te kunnen helpen een goede relatie op te bouwen, gebaseerd op harmonie, samenwerking, begrip en respect: ik word er superblij van!

Help!

Herkent je dit?

 • Je schaamt je voor het gedrag van je hond
 • Je hebt je laten adviseren door welwillende mensen, die onvoldoende professionele kennis hadden en je hond is nu nog angstiger of agressiever dan daarvoor
 • Je durft geen bezoek meer te ontvangen
 • Je twijfelt of je jouw hond niet beter kunt herplaatsen
 • Je hond bepaalt veel van je leven, je moet veel dingen laten vanwege zijn gedrag
 • Je vermijdt andere honden en mensen op je wandelingen met de hond
 • Het wandelen met je hond geeft je geen enkel plezier meer
 • Je hebt je laten verleiden door die grote bruine puppyogen en een hondje aangeschaft, maar het lieve puppy is veranderd in een opstandige draak


Probleemgedrag
Veel gedrag dat door de hond als normaal beschouwd wordt, is voor de eigenaar van de hond veel minder gewenst. Een waakse blaffende Bouvier wordt op een flat veel minder gewaardeerd dan dat hij bijvoorbeeld op een boerderij in de Achterhoek zou wonen. Een Malamute die zijn baas door het park trekt is voor zijn baas heel vermoeiend, maar deze zelfde hond zou voor een slee in Alaska een grote aanwinst zijn. Een jachthond met een groot jachtinstinct is voor een jager een groot goed, maar als hij de katten uit de buurt achterna gaat geeft dat toch behoorlijk wat problemen. Iedere hond en ieder gedrag van de hond moet daarom beoordeeld en getraind worden met begrip voor zijn genetische achtergrond en karakter.

Dit is niet voor iedere eigenaar makkelijk om op eigen kracht te doen. Er zijn problemen die niet te verhelpen zijn binnen de reguliere gehoorzaamheidscursussen. Bijvoorbeeld omdat de hond de lessen te veel zou verstoren met zijn gedrag. Als een cursus onvoldoende relaas bied kan het verstandig zijn het advies in te winnen van de gedragsdeskundige. Maar ook bij een probleem dat veel meer gebonden is aan de thuissituatie, zoals verlatingsangst (niet alleen kunnen zijn), onzindelijkheid, vernielzucht en angstgedrag kan een persoonlijk advies en/of een individuele begeleiding uitkomst bieden.

De gedragsdeskundige kan je op vele terreinen adviseren. Zij maakt je duidelijk waarom jouw hond bepaald gedrag vertoont en hoe je het gedrag kunt beïnvloeden zonder de hond hierbij te veel te frustreren. Een juist begrip van het gedrag van je hond en het lezen van de lichaamstaal van jouw hond is belangrijk om de hond te begrijpen en op het juiste moment bij te sturen.

Wacht niet te lang met het inroepen van hulp:
Hoe sneller gewenst gedrag kan worden aangeleerd, des de groter de kans op succes!

Problemen waarvoor de gedragsdeskundige kan worden ingeschakeld zijn bijvoorbeeld:

 • Agressie naar soortgenoten, mensen, kinderen of de eigenaar
 • Angst voor andere honden, vreemden of kinderen
 • Verlatingsangst, scheidingsangst, niet alleen thuis kunnen zijn
 • Vernielen en slopen
 • Stereotyp, dwangmatig gedrag
 • Onhandelbaarheid, hyperactiviteit, nerveusiteit
 • Eten van oneetbare voorwerpen (pica)
 • Angsten en fobieën (onweer, vuurwerk, huilende kinderen etc)
 • Overmatig blaffen, huilen, piepen
 • Voordeurbelcomplex, territoriale agressie
 • Weglopen
 • Najagen, jagen
 • Onzindelijkheid
 • Rangordeproblemen

Elk gedrag dat jij als ongewenst beschouwd, kan bekeken en behandeld worden!

Gedragsconsult

Bij specifieke gedragsproblemen kan de gedragsdeskundige hulp bieden. Na aanmelding maakt zij een afspraak bij je thuis om een analyse te maken van het gedrag van de hond en de situatie waarin de hond het gedrag vertoont. Pas als de oorzaak van het gedragsprobleem bekend is kan er gericht gewerkt worden aan een oplossing. Binnen anderhalf uur neemt de gedragsdeskundige een complete gedragsconsult af om tot een duidelijk plan van aanpak te komen.

De gedragsdeskundige neemt het plan van aanpak met je door en je kunt aan de slag om het probleemgedrag van je hond te verhelpen. Het plan van aanpak is specifiek afgesteld op de eigenaar en zijn hond, omdat iedere mens-hond relatie uniek is. Waar nodig kan hier nog ondersteuning geboden worden door middel van individuele lessen door een van onze instructeurs of de gedragsdeskundige zelf.

Hoe lang men bezig is met het plan van aanpak is afhankelijk van het probleem en hoe lang de hond het probleemgedrag al vertoont. De meeste problemen kunnen behandeld worden met één consult en een uitgeschreven plan van aanpak met aansluitend coaching per telefoon of email. In sommige gevallen zijn meerdere vervolgafspraken nodig. Hoeveel begeleiding je na afloop van het consult nog nodig hebt hangt onder meer af van de hoeveelheid trainingservaring die je al hebt en de complexiteit van het probleem of problemen.

Na het maken van de afspraak ontvang je eerst de rekening voor het gedragsconsult. Wij vragen je de rekening voor het bezoek van de gedragsdeskundige te betalen. Je ontvangt een uitgebreide vragenlijst per email die je voor het bezoek ingevuld terug stuurt. Als mogelijk kun je een video opname maken van het probleemgedrag van je hond en deze meesturen, zodat de gedragsdeskundige zich goed kan voorbereiden op het bezoek.

Tijdens het thuisbezoek zal de gedragsdeskundige samen met jou onderzoeken wat de oorzaak van het probleemgedrag is. De hond wordt geobserveerd en de gedragsdeskundige zal een aantal aanvullende vragen hebben naar aanleiding van het ingevulde vragenformulier en de mogelijke video. De gedragsdeskundige zal een diagnose stellen en een plan van aanpak voorstellen.

Samen met de eigenaar van de hond zal de gedragsdeskundige de mogelijkheden bekijken die er zijn om de hond ander gedrag aan te leren. Alle adviezen die hierbij gedaan worden krijg je uitgeschreven op papier zodat u ze altijd terug kunt lezen. Jij als eigenaar speelt hierin de grootste rol, jij gaat zelf aan de slag met het plan van aanpak op instructie van de gedragsdeskundige. Als nodig kunnen er vervolgafspraken gemaakt worden met de gedragsdeskundige of kan besloten worden tot een individueel traject onder begeleiding van één van de instructeurs van KC Pampus.

Klik hier als u zich wilt aanmelden voor een gedragsconsult.

Individuele les

Tijdens individuele les krijg je privé les van één van onze instructeurs. Dit kan zowel in de thuissituatie als op de velden van KC Pampus. Je kunt in aanmerking komen voor individuele begeleiding vanuit verschillende situaties.

Privé les
Je wilt je hond commando’s en gewenst gedrag aanleren. Je hond heeft moeite met een aantal specifieke commando’s waar je graag wat gerichter op wilt trainen. Je bent op zoek naar maatwerk voor jouw situatie. Denk bijvoorbeeld aan het komen op bevel dat nog niet altijd wil lukken. Het trekken aan de riem, dat je maar niet onder de knie krijgt of het niet makkelijk af willen gaan. Maar ook voor het aanwennen van een muilkorf en het leren wandelen met een halti of gentle leader kun je voor een privé les bij ons terecht. Ook als je hond ongewenst gedrag vertoont waarvan het niet waarschijnlijk is dat dit in een groepsles behandeld zal worden kan één of meerdere privé lessen een uitkomst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het overal willen zwemmen of het wandelen met meerdere honden tegelijk. Ook als je onregelmatig werkt en niet iedere week op dezelfde tijd een les kunt volgen of als je beperkt bent in je mobiliteit, waardoor het prettig is als een instructeur bij je thuis komt, bieden privé lessen een uitkomst.

Jouw hond heeft meer dan gemiddelde aandacht nodig
Het kan gebeuren dat jij en je hond in de groepslessen onevenredig veel aandacht vragen van de instructeur, waardoor de groepslessen te veel verstoord worden. Ook als je nog geen groepslessen volgt, maar al wel inschat dat je hond meer aandacht dan gemiddeld nodig heeft, kan individuele aandacht een uitkomst zijn. Je hond kan bijvoorbeeld erg druk zijn in de groepsles omdat hij overprikkeld raakt, of is zodanig in de puberteit dat hij in de groepslessen niet (meer) wil luisteren. Ook kan het zijn dat je hond wat angstig reageert in de groepslessen waardoor de voorkeur uit gaat naar individuele begeleiding.

Na gedragsconsult
Je hebt gedragsconsult van een gedragsdeskundige gehad en deze heeft je een advies gegeven. Je bent echter niet helemaal zeker van hoe dit advies uit te voeren of je wilt hierbij graag begeleiding van een instructeur. De instructeur kan je helpen met het uitleggen van de signalen van de hond, het uitvoeren van het plan van aanpak en/of het aanleren van de commando’s die nodig zijn als randvoorwaarde voor succes. In overleg met de gedragsdeskundige en/of de instructeur bepaal je zelf hoeveel lessen je nodig denkt te hebben en of deze plaats zullen vinden in de thuissituatie of op de velden van KC Pampus.


Werkwijze
Afhankelijk van je eigen behoefte en het gedrag van je hond kan de individuele begeleiding in de thuisomgeving van de hond plaatsvinden of op de velden van KC Pampus. In samenspraak met de instructeur wordt een plan voor de lessen gemaakt, waarbij je zelf aangeeft welke gedrag je wilt veranderen of welke commando’s je de hond zou willen aanleren. De instructeur zal zijn of haar eigen indrukken met je delen en zelf ook een advies geven.

Als duidelijk is wat het doel van de individuele begeleiding is, kan ook besloten worden tot het aantal lessen. De hoeveelheid individuele lessen hangt van de hoeveelheid vragen en problemen die je hebt met en over je hond. Iedere les duurt een half uur. Het is vaak mogelijk om vanuit de privé begeleiding door te stromen naar een van de groepscursussen.

Tijdens individuele begeleiding krijg je privé les van de gedragsdeskundige of van één van onze instructeurs. Of de privé les wordt gegeven door de gedragsdeskundige of een instructeur hangt geheel af van de situatie en wensen. Alle aanmeldingen voor privé les worden overlegd met de gedragsdeskundige en als nodig zal er gezamenlijk een aanpak worden opgesteld.

Klik hier als jij je wilt aanmelden voor individuele begeleiding.

Tarieven

Een gedragsconsult bij je thuis met onze gedragsdeskundige, waarbij je een uitgeschreven plan van aanpak ontvangt en per email en telefoon gecoacht wordt kost €85,00 voor leden en €105,00 voor niet leden. Bij een gedragsconsult ontvang je vooraf een uitgebreide vragenlijst welke je dient in te vullen en terug te sturen naar de gedragsdeskundige, verder zal het bezoek ongeveer 1,5 uur duren.

In sommige situaties zijn privélessen een betere oplossing. Wij proberen deze behoefte altijd in te vullen maar privélessen zijn alleen mogelijk als je lid bent van de vereniging.

Een privéles op de trainingsvelden van KC Pampus kost €15,00 per half uur.
Volg je een cursus bij KC Pampus en vervangen deze privélessen de groepslessen dan wordt het cursusgeld verrekent met de privéles en betaal je €10,00 per half uur.

Een privéles elders in Almere, dus bij je thuis of op een andere locatie kost €20,00 per half uur.
Volg je een cursus bij KC Pampus en vervangen deze privélessen de groepslessen dan wordt het cursusgeld verrekent met de privéles en betaal je €15,00 per half uur.

Bij een thuisbezoek buiten Almere wordt er een kilometervergoeding berekend.  

Delen via:
Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Comments are closed.

Terug naar KC Pampus