Wedstrijden

Breitensport

KC Pampus is aangesloten bij Stichting Breitensport Nederland. Stichting Breitensport Nederland organiseert elk jaar vijf kwalificatie wedstrijden en een meerlandenkampioenschap voor breitensporters uit Nederland en België.

Deze wedstrijden worden georganiseerd door hondenscholen in België en Nederland welke zijn aangesloten bij Stichting Breitensport Nederland.

Een breitensport wedstrijd bestaat uit 3 verschillende niveaus.
– Aspirantenklasse
– Vierkamp 1 (vk-1)
– Vierkamp 2 (vk-2)
– Veteranen

De aspirantenklasse is voor mensen die breitensport doen op de club en die graag eens willen kennismaken met het wedstrijd gebeuren. In de aspirantenklasse moet het gehoorzaamheidsdeel, de slalom en de hordeloop aangelijnd gebeuren. Alleen de hindernisbaan moet de hond los lopen.

In de vk-1 mag de geleider bepalen of hij de hond bij de gehoorzaamheid, slalom en hordeloop aangelijnd heeft of dat de hond los loopt. Kiest de geleider voor een los volgende hond, krijgt deze 10 punten extra.

In de vk-2 moet de hond bij alle onderdelen los volgen. Mag de geleider in de aspirantenklasse en de vk-1 er voor kiezen of hij mee springt over de horden, wat overigens geen extra punten oplevert, mag dat in de vk-2 niet. Daar is het voor de geleider verplicht om mee te springen over de horden.

Een breitensport wedstrijd bestaat uit vier verplichte onderdelen, nl. het gehoorzaamheidsgedeelte, de slalom, de hordeloop en de hindernisbaan. Daarnaast kan men er voor kiezen om ook mee te doen aan een duurloop van 2 km of 5 km. De duurloop is het minst populair, deze wordt niet door elke club georganiseerd en helaas door zeer weinig mensen gelopen.

De wedstrijden beginnen ongeveer om 9.00 uur met de eventuele duurloop. Daarna begint het vierkamp programma met de gehoorzaamheid.De aspiranten beginnen met het gehoorzaamheidsparcours welke bestaat uit een stuk volgen met snelheidsveranderingen (snel, langzame pas, gewone pas), wendingen en een keer halt houden waarbij de hond zonder commando moet gaan zitten. Vervolgens komen de vk-1 en vk-2 deelnemers.

Direct na het parcours begint de geleider met hond aan de zit en doorloop oefening. Hierbij begint de geleider vanuit de basispositie met volgen. Na 10 passen geeft de geleider het commando zit en loopt de geleider, zonder pas te vertragen en om te kijken, 30 passen door, waarna hij zich omdraait. Op teken van de keurmeester loopt de geleider terug naar de hond. Na de zit volgt gelijk de af en doorlopen, waarbij de geleider na 30 passen zich omdraait en op teken van de keurmeester de hond voor roept en naast laat zitten.

 

De vk-2 heeft nog een extra onderdeel in het parcours. Dit bestaat uit de sta en doorlopen, waarbij de geleider de hond na 30 passen weer voor roept en naast laat zitten.

 

Meestal duurt het gehoorzaamheidsgedeelte de hele ochtend en is er een lunch pauze voordat de wedstrijd verder gaat met de snelheid onderdelen. Bij de snelheidsonderdelen mogen de deelnemers eerst 1x voorlopen om te oefenen. Daarna worden er 2 runs gelopen.

De aspiranten beginnen met de slalom, daarna de vk-1 en vk-2 deelnemers. Bij de slalom moet de hond aan de linkerkant lopen. Zowel de hond als de geleider moeten gelijktijdig door de poortjes rennen. Mist één van de twee een poortje, dan kost dat strafpunten.

Na de slalom volgt de hordeloop. De aspiranten beginnen, daarna de vk-1 en als laatste de vk-2 deelnemers. De aspiranten en vk-1 deelnemers moeten 2 runs lopen over 3 horden die 10 meter van elkaar af staan. De totale afstand is 50 meter. De hond en geleider moeten naast elkaar lopen. De hond mag dus niet achter lopen of voor lopen, ook dat kost punten. De vk-2 deelnemers moeten 1 run lopen over 2x 3 horden, waarbij ze links heen lopen en rechts terug lopen. De geleiders moeten meespringen met hun losvolgende hond.

Als laatste onderdeel volgt de hindernisbaan. Ook hier beginnen de aspiranten en de vk-1 deelnemers en volgen de vk-2 deelnemers als laatste. Alle deelnemers moeten de baan 2x lopen. De honden moeten de raakvlakken van de schutting met vier poten aanraken. Bij de kattenloop moet alleen het opgaande vlak geraakt worden en de afgaande is niet verplicht. Bij de breedtesprong van 1 meter breed, mogen de honden er niet onderdoor, maar ze mogen eventueel de sprong wel in tweeën nemen. Dit kost wel tijd en dus punten.

Na de hindernisbaan is er pauze, waarin de keurmeesters de scores nakijken waarna de prijsuitreiking wordt gehouden.

Een breitensportwedstrijd is altijd heel gezellig. Bijna iedereen moedigt elkaar aan, of ze nu bij dezelfde club horen, of niet.

Het reglement van de Stichting Breitensport Nederland vind je hier . (opent in een nieuwe venster)

Klik hier voor de website van de Stichting Breitensport Nederland. (opent in nieuw venster)

Flyball

Binnen de Flyball worden er met regelmaat wedstrijden georganiseerd, binnen de flyballcompetitie waar KC Pampus aan deelneemt zijn dit er gemiddeld 10 per jaar.

Een wedstrijdteam bestaat uit 8 combinaties (hond + begeleider), 1 ballenlader en 1 coach. Per wedstrijd gaan er 6 honden mee waarbij bovendien geldt dat er van de 6 honden er maximaal 2 van hetzelfde ras mogen zijn. Kruisingen vallen onder het ras waarop ze lijken en bijvoorbeeld alle Belgische Herders worden tot 1 ras gerekend. Elke race wordt gelopen door 4 honden, steeds een ander combinatie van de 6 aanwezige. De coach bepaalt welke hond wanneer loopt en op welke plaats.

De taak van de ballenlader is om ervoor te zorgen dat elke hond de juiste bal krijgt op de juiste manier en tevens de hond verbaal zodanig te ondersteunen dat deze een maximale prestatie levert; dit is vele malen moeilijker dan iedereen denkt, want er zijn strikte regels waaraan een ballenlader zich te houden heeft. Afwijking van deze regels betekent dat de ballenlader afgevlagd wordt en de hond over moet lopen. Een slechte ballenlader vermoordt het team!

De coach bepaalt de samenstelling van het team, wie wanneer op welke plek loopt. Houdt de prestaties van eigen team en concurrenten bij. Zorgt ervoor dat het team bij elke te lopen wedstrijd op tijd bij de juiste baan aanwezig is. Motiveert zijn mensen. Zorgt voor ondersteuning van de mensen in de wedstrijd, houdt de tegenstander in de ander baan in de gaten, bepaalt hoe scherp er gelopen wordt en kijkt of de eigen honden correct gelopen hebben.

De begeleiders dienen er voor te zorgen dat de honden optimaal de baan in komen, geplast en gepoept hebben, eventueel iets te eten en drinken hebben gehad. Als de honden eenmaal lopen dienen ze ervoor te zorgen dat de hond correct start en dat deze zo snel mogelijk de baan aflegt (lees: terugkomt).

Wedstrijden worden altijd in tweeën gelopen, een ochtendgedeelte en een middaggedeelte. ‘s Ochtends wordt alleen op tijd gelopen, elke wedstrijd bestaat uit 2 races en elke ploeg loopt tegen elke andere ploeg in dezelfde klasse. De 4 beste tijden van elke ploeg worden bij elkaar opgeteld en aan de hand van deze resultaten wordt de startvolgorde voor ‘s middags bepaald.

‘s Middags zijn de knock-out ronden. Volgens een vooraf bepaald schema, afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen, wordt de onderlinge strijd aangegaan. Elke wedstrijd bestaat uit maximaal 3 races, waarvan er 2 gewonnen dienen te worden, om verder te mogen. Indien er verloren wordt betekent dit niet het einde, maar gaat de ploeg de verliezerronde in. Wordt in de verliezerronde nog een keer verloren, dan betekent dit echt het einde van het lopen voor die dag. Het kan dus voorkomen dat een ploeg zonder te verliezen tot in de finale komt en deze dan verliest. Dat betekent dan dat de finale nog een tweede keer gelopen wordt, immers de verliezende ploeg had nog niet verloren en heeft recht op een herkansing. Overigens is de tegenstander in de finale altijd een ploeg die uit de verliezerronde komt.

De knock-out ronden zijn buitengemeen spannend voor de deelnemende teams en voor de supporters; immers een foutje van een combinatie, wat anders nooit gebeurt, kan fataal zijn. Je ziet dat de begeleiders dan ook tot het uiterste gaan, binnen hetgeen is toegestaan uiteraard, om de hond zo snel mogelijk over de baan te krijgen en dan vooral terug te krijgen.

 

Startlicenties

Startlicenties 2015

 • Wie moet een licentie aanvragen?
  Ieder lid van KC Pampus die in 2015 wedstrijden (Flyball, Behendigheid en GG) gaat lopen en in het bezit is van een rashondenlogboek of werkboekje.
  Werkboekje: benodigd voor het afleggen van officiële examens en deelname aan wedstrijden van de rasloze of stamboomloze hond. Aanvragen bij KNK Cynophilia.
  Rashondenlogboek: benodigd voor het afleggen van officiële examens en deelname aan wedstrijden van de rashond met stamboom. Aanvragen bij Raad van Beheer.
 • Kan ik zonder werkboekje of rashondenlogboek een startlicentie aanvragen?
  Nee, u dient eerst in het bezit te zijn van het benodigde boekje voordat u de startlicentie kunt aanvragen.
 • Bij wie moet de startlicentie worden aangevraagd?
  Alle startlicenties kunnen worden aangevraagd bij de administratie KC Pampus. administratie@kcpampus.nl
  (LET OP: de aanvraag bij KNK Cynophilia wordt pas ingediend NA betaling lidmaatschap voor 2015 en kosten startlicentie)
 • Wat moet ik doen als ik voor de eerste keer de licentie aanvraag?
  Aanvraagformulier volledig invullen, kopie van het rashondenlogboek of het werkboekje bijvoegen, en afgeven bij de administratie. Als u over de mogelijkheden beschikt, mag het ook via de mail worden verzonden aan administratie@kcpampus.nl
  Verschuldigd tarief (€9,70) storten op rekeningnummer 5967375 t.n.v. ledenadministratie KC Pampus o.v.v. startlicentie 2013/naam/lidnummer
 • Ik heb al eerder een startlicentie aangevraagd; wordt dat automatisch verlengd?
  Nee, de startlicenties dienen elk jaar opnieuw verlengd en betaald te worden.
  Voor een vernieuwing van de startlicentie zonder verandering behoeft geen kopie licentie meegezonden te worden, het volstaat het verschuldigde tarief (€8,15) te storten op rekeningnummer 5967375 t.n.v. ledenadministratie KC Pampus o.v.v. licentienummer/naam (BELANGRIJK!)
  Er worden geen nieuwe licentieformulieren meer verstrekt. Bewaar uw papieren licentie dus goed. Na ontvangst van de betaling bij KNK Cynophilia wordt uw startlicentie digitaal verlengd.
 • Wat doe ik bij een wijziging?
  Kopie maken van de huidige startlicentie met hierop vermeld de gewijzigde gegevens en deze afgeven bij de administratie of, als u de mogelijkheden heeft, mag het ook via de mail worden verzonden aan administratie@kcpampus.nl
  Verschuldigd bedrag storten op rekeningnummer 5967375 t.n.v. ledenadministratie KC Pampus
  o.v.v. licentienummer/wijz 2013/naam (BELANGRIJK)
  Als het gaat om een wijziging zonder nieuwe startlicentie kost dit €4,05
  Een wijziging met een nieuwe startlicentie kost € 9,70.Het wijzigen van adresgegevens van de startlicentie kunt u zelf digitaal doen:
  ga naar de website www.lhbsystems.nl
  ga naar Agility Kalender Nederland
  ga naar adresgegevens licentie wijzigen
  Inloggen met licentienummer en login-code (code is uniek en staat in de rechterhoek van de licentiekaart)
  BIJ EEN KLASSEWIJZIGING BEHOEFT GEEN NIEUWE LICENTIE TE WORDEN AANGEVRAAGD.
 • Is de startlicentie geldig voor alle disciplines?
  De licentie is alleen geldig voor de discipline waarvoor hij is uitgegeven. Dus bij wedstrijden lopen in meerdere disciplines (bv behendigheid + GG) meerdere startlicenties aanvragen.
 • Wat kost een startlicentie voor 2013?
  Nieuwe aanvragen €9,70
  Verlenging €8,15
 • Hoe moet ik betalen?
  Door het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer 5967375 t.n.v. ledenadministratie KC Pampus o.v.v. benodigde informatie.
 • Hoe lang moet ik wachten op mijn nieuwe startlicentie?
  De nieuwe aanvragen startlicenties worden middels verzamelstaten collectief door de KC ingediend en betaald bij Cynophilia alwaar de aanvraag wordt verwerkt. Hoe eerder de inventarisatie en betaling binnen de KC rond is, hoe sneller de verzamelstaten kunnen worden ingediend, des te vlugger de licenties binnen zijn. Vraag dus binnen je groep of iedereen al een nieuwe startlicentie heeft aangevraagd. Hou rekening met een wachttijd van ca 6 weken!
  De nieuw aangevraagde startlicenties worden aan de KC verzonden.
  De verlengingen worden door KNK Cynophilia digitaal geactiveerd na ontvangst van de afdracht door de KC.
 • Waar kan ik terecht met mijn vragen?
  Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op via administratie@kcpampus.nl
  Zie ook: www.cynophilia.nl

Met ingang van 2006 worden op de startlicenties geen jaartal en klasse meer vermeld, aangezien de startlicentie vanaf deze datum eenmalig wordt uitgegeven. BEWAAR DE STARTLICENTIE DUS ZORGVULDIG.

 

Wall of Fame

Met regelmaat hebben we binnen de vereniging wat te vieren. Heeft u een wedstrijd gewonnen of heeft uw hond een mooi resultaat behaald op een show, laat het ons dan weten dan plaatsen wij het. Wij vragen u wel eventuele foto’s of keurrapporten in JPEG aan te leveren.

Goes 20 april 2013

De successen gaan maar door! De jeugdhond Daisy heeft haar eerste show met Jolanda gelopen en een mooi rapport op gehaald. 1 U en Res CAC. Catootje gaat gewoon verder met haar ere-rondje: 1 U  CAC – CACIB – BOB en in de ere ring 5e geworden van rasgroep 9.

 

Antwerpen 14 april 2013

Klerkshof Miss Trendy – Catootje Best Bitch – CAC – CACIB Contender’s Bonita Rember Me – Claire Best Junior Bitch J-CAC and Best Junior Bitch in the ring of honor of the Show. Thanks Naomi

Luxemburg 1 april 2013

De dames Claire en Catootje hebben weer wat te vieren, ze zijn beide Luxemburgs Kampioen geworden. Claire de jeugd titel en Catootje de volwassen titel. Met het behalen van de titel hebben de dames beide een ticket naar de Crufts 2014 binnen gehaald.
Wederom van harte gefeliciteerd!

Contender’s Bonita Rember Me – Claire met 11 maanden heeft na haar Nederlandse jeugd kampioenschap ook het Luxemburg jeugd kampioenschap gewonnen en haar Crufts ticket 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klerkshof Miss Trendy – Gewonnen CACL + CACIB Beste Teef – BOB en Luxemburg kampioen 2013 en uiteraard het Crufts ticket

 

 

 

 

 

 

 

KV Rijnland

Even een nieuwsflits van Claire & Catootje.
Met dank aan Gideon 😉

Zaterdag 23 maart is de jeugd pekingese Claire – Contender’s Bonita Remember me – Nederlands Jeugd Kampioen geworden.
Dit was haar 4e show en Claire heeft mooie resultaten binnen gehaald, werd in de jeugd 1U en kreeg het Res. CAC

Onze Crufts winner Catootje – Klerkshof Miss Trendy werd eerste en kreeg CAC – CACIB – BOB maar werd ook 3e van de Rasgroep 9 gezelschapshonden en daardoor meteen uitgenodigd voor de Hond van het Jaar show in Amersfoort.

Youtube

Wij zijn weer vreselijk trots op beide.
Jolanda en Marco

Engeland ~ Crufts

Afgelopen weekend hebben Naomi en Catootje (Pekingese Klerkshof Miss.Trendy) mee gelopen in de prestigeuze Crufts. Maar ze hebben niet alleen meegelopen, ze hebben ook nog hele mooie prijzen binnen gehaald!

Naomi en Catootje 1ste in de open klasse op de Crufts 2013
Youtube

 

 

 

 

 

 

 

Naomi van Mourik – World’s best Junior Handling Crufts 2013
Youtube

Bedankt Naomi dikke kus Jolanda en Marco en een knuffel van Catootje

 

Duitsland

Marjanne Spel en Dee-Dee hebben in juli 2012 meegedaan aan een show voor Rottweilers in Duitsland. Uit een totaal van 11 teefjes in de Jonge Hondenklasse is Dee-Dee met een uitmuntend als 2e geeindigd. Uiteraard zeer trots. KC Pampus wil zowel Marjanne als Dee-Dee feliciteren met het fantastische resultaat.

Salzburg (Oostenrijk)

Onze Pekingese Klerkshof Miss.Trendy  (op K.C.Pampus bekend als Catootje)

Samen naar de World Dog Show Oostenrijk in Salzburg op 19 mei 2012. Catootje in de ring op haar verjaardag was nu 12 maanden maar de jongste female in haar klasse. Keuring duurde lang, de honden werden meerdere keren gekeurd. Zware competitie; dachten dat we het niet zouden reden maar toch, ja toch, De Wereld Beker.

De Keurmeester kwam uit Oostenrijk mevr. Heidi Kirschbichler

Op naar de Ere Ring van de jeugd klasse van de gezelschapshonden groep 9, helaas werd ze niet geselecteerd. Maar onze dag kan niet meer stuk, Catootje is Jeugd Wereld Kampioen 2012

Catootje Jeugd Wereld Kampioen 2012 op haar verjaardag.

Leeuwarden

Nora Linden en Sheldon hebben op 2e paasdag meegelopen in de show Leeuwarden. Sheldon heeft in de jeugdklasse de 2e plaats gehaald met een Uitmuntend op het keuringsrapport. Wederom een mooie beoordeling.

Luxemburg

En Catootje is flink op pad geweest, op 1 april 2012 was zij in Luxemburg, haar 3e show, en wederom is deze dame in de prijzen gevallen en kreeg de prijs voor beste teef.

Onze Pekingese Klerkshof Miss.Trendy (op KC Pampus bekend als Catootje) en haar 3e show in Luxemburg. Op Zondag  1 April 2012. Argentijnse keurmeester Dhr. J.Filippini.

Hier werd Klerkshof Miss.Trendy  Beste Teef, haar broer Klerkshof Mr.Cool werd Beste Reu en kreeg de B.O.B. Beide zijn nu Champion des Jeunes de Luxembourg.
Maar het belangrijkste is dat ze beide Crufts Qualification 2013 hebben.
Op naar de Ere Ring van de gezelschapshonden groep 9, helaas werden ze niet geselecteerd.

Leiden KV Rijnland

Op 18 maart 2012 heeft Catootje in Leiden haar 2e show gelopen en weer een mooi resultaat behaald.

 

Onze Pekingese Klerkshof Miss.Trendy (op KC Pampus bekend als Catootje) en haar 2e show in Leiden KV Rijnland. Op Zondag 18 Maart 2012. Duitse keurmeester Dhr. B.Peterburs.

Hier werd Klerkshof Miss.Trendy Beste Teef en B.O.B. haar broer Klerkshof Mr.Red werd Beste Reu beide behaalde hun 1ste C.A.C. in Nederland. Op naar de Ere Ring van de gezelschapshonden groep 9 werden 29 rassen geplaats en hier kreeg Klerkshof Miss.Trendy de 6e plek.

London & Provincial Pekingese Club

Op 4 maart 2012 is de familie Draijer op uitnodiging van de Engelse Pekingnese club. Catootje werd 1e in haar klasse. Familie Draijer en Catootje, van harte gefeliciteerd met deze superprestatie.

Onze Pekingese Klerkshof Miss.Trendy  (op KC Pampus bekend als Catootje) en haar eerste show in Engeland op Zondag 4 maart 2012. Engelse keurmeester Dhr.Mr.Terry Nethercott.

Ze was met haar zus, 2 broertjes en haar Papa uitgenodigd  voor het 100 jarige bestaan van de London & Provincal Pekingese Club. Hier werd Catootje 1ste in haar class.

Jonge Rashondendag

Op 22 januari 2012 heeft Nora Linden samen met Sheldon meegedaan aan de Jonge Rashondendag in Zaandam. Sheldon heeft een mooie beoordeling gekregen welke kan worden toegevoegd aan de prijzenkast.
Sheldon en Nora, van harte gefeliciteerd met deze mooie beoordeling.

KC Pampus slaat slag in de Breitensport

Het zat er al een tijdje aan te komen, de wedstrijdlopers Breitensport van KC Pampus deden het goed in jaargang 2011. En zondag 13 november was het dan zo ver, de afsluitende wedstrijd in eigen huis.

Onder een prachtige herfstzon deden onze lopers wat ze moesten doen, hun titel kandidatuur veilig stellen.

Breitensport Kampioen 2011 Aspiranten
Erica Kok met Billy

Breitensport Kampioen 2011 VK1
Sandra de Fluiter met Atilla

2e plaats Breitensport 2011 VK2
Elmer Linden met Caylan

Delen via:
Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Comments are closed.