Stress-signalen


<- Terug

|Stress-signalen
Door: Annemarie de Haan

Honden laten stress-signalen zien als ze zich gespannen voelen in een bepaalde situatie. Het engelse woord dat hiervoor gebruikt wordt is ‘anxiety’ dat zoveel betekent als: gespannen, nerveus, bezorgd, angstig, oncomfortabel, gestresst.

Als een hond stress-signalen laat zien voelt hij zich dus gespannen en is het belangrijk om de situatie voor de hond te verbeteren. Zo niet dan kan de spanning oplopen en in het ergste geval zou de hond kunnen bijten.

Dat een hond stress-signalen laat zien is goed. Hierdoor kunnen we hem beter begrijpen en hem helpen in de situatie. Stress-signalen zijn dus geen gedragingen die we willen corrigeren of bestraffen, omdat de hond daardoor zou kunnen leren geen signalen meer af te geven. (maar direct te bijten).

Stress-signalen betekenen vaak dat de hond met rust gelaten wil worden. Geef je hond nooit een correctie als hij dit laat merken door te grommen of weg te gaan uit de situatie. Als je je hond corrigeert omdat hij bijvoorbeeld naar een kind gromde of het commando ‘blijf’ niet volhield omdat hij wegwilde bij een naderend kind. Het gevolg zou ook hier kunnen zijn dat hij geen signalen meer geeft of vanwege jouw correctie niet meer weg durft te lopen uit de situatie. Het enige wat hem dan nog rest om aan te geven dat het hem niet zint is bijten! Dat jij hem gecorrigeerd hebt heeft namelijk niets verandert aan zijn gevoelens over de situatie. In feite heb je de situatie juist erger gemaakt door nog meer onlustgevoelens bij de hond op te roepen. Wees dus blij dat je hond signalen geeft en grijp in in de situatie door zelf de blijf op te heffen, zodat je hond weg kan en het gedrag van het kind te veranderen. Dit is niet het moment om de hond te leren om te gaan met kleine kinderen, maar het moment waarop je je kind veilig wilt houden. Gromt je hond vaak naar je kind of laat hij stres-signalen zien in aanwezigheid van je kind, schakel dan een gedragsdeskundige in om te te kijken wat de mogelijkheden zijn om dit te veranderen.

Wat zijn stress-signalen?
Pootheffen

Het hondje op deze foto is niet erg gelukkig. Ze wil niet lastig gevallen worden. Je ziet het aan haar deinzende houding, maar ook aan het pootheffen. Ze trekt haar pootje aarzelend op. Een intentiebeweging om weg te willen uit de situatie.

Halve maan ogen
Deze Bulldog wil met rust gelaten worden. Deze uitdrukking zien we vaak bij honden die geknuffeld en omhelst worden door kinderen. Als je halve maan ogen bij je hond ziet terwijl er kinderen naderen of kinderen bezig zijn met je hond is het tijd om in te grijpen en de kinderen en de hond iets anders te doen te geven.

Oversprong gedrag
Met oversprong gedrag wordt bedoeld dat de hond een ‘normaal’ gedrag laat zien, maar het gedrag klopt niet met de context. Oversprong gedrag geeft aan dat de hond gespannen is en een intern conflict heeft. Hij wil iets doen, maar onderdrukt dit door een heel ander gedrag te laten zien; oversprong gedrag.

Bijvoorbeeld: Jij maakt je klaar om weg te gaan. De hond hoopt naturlijk dat hij mee mag, maar weet het niet zeker. Hij wil eigenlijk tegen je aanspringen of snel de deur uitrennen, maar in plaats daarvan begint hij te gapen. De onzekerheid die hij voelt over de situatie geeft hem een intern conflict en het gapen is oversprong gedrag. Gapen is normaal gedrag als een hond moe is, maar is in dit geval niet passend in de context. Hij is immers nu niet moe.

Voorbeelden van oversprong gedrag zijn:
– Gapen (terwijl de hond niet moe is)
– Mondhoek likken (terwijl er geen voer aanwezig is)
– Krabben (terwijl hij geen jeuk heeft)
– Bijten in poten of andere lichaamsdelen (terwijl hij geen vlooien heeft)
– Snuffelen op de grond (terwijl er niets interessants te ruiken is)
– Schudden (terwijl de hond niet nat is)

Al deze gedragingen zijn ‘normaal’; de hond doet ze sowieso. Het is dus belangrijk om te kijken naar de context van deze gedragingen. Als het bijvoorbeeld bedtijd is en de hond staat even op, strekt zich uit, gaapt en gaat vervolgens in zijn mand liggen, dan is het duidelijk dat het gapen nu geen oversprong gedrag is. Maar als de kinderen hem aan het knuffelen zijn, over hem heen hangen en hij gaat dan gapen, dan is het zeer waarschijnlijk oversprong gedrag en ervaart hij de situatie als onplezierig. Leer je kinderen ook deze tekenen, zodat ze begrijpen wanneer ze moeten stoppen en houdt altijd een oogje in het zeil. Grijp altijd op tijd in en laat het niet zo ver komen dat de hond moet gaat grommen of snappen naar de kinderen!

Ontwijkingsgedrag
Sommige honden zullen proberen weg te gaan uit een situatie die ze niet prettig vinden. Probeer de hond dan niet tegen te houden, zeker niet als de bron van de spanning kinderen zijn. Met ontwijkingsgedrag bedoelen we niet alleen het op staan en weglopen uit de kamer.

– Opstaan en enkele passen weglopen
– Hoofd wegdraaien
– Steun zoeken of verstoppen achter een persoon of object
– Blaffen en terugtrekken
– Op de rug gaan liggen in een onderdanige positie (doe mij aub geen kwaad!)

Andere signalen van stress
– Staart tussen de benen (angst)
– Staart laag en alleen het uiteinde kwispelt een beetje
– Oren opzij
– Oren naar achteren (angst)
– Hijgen (maar niet warm)
– Plassen of poepen (angst)

Wil je kijken of jij de stress-signalen kunt herkennen. Kijk dan naar dit filmpje op You Tube en kijk of je de waarschuwings-signalen die de hond geeft kunt herkennen voordat hij daadwerkelijk bijt. Misschien moet je meerdere keren kijken. De man in de video wordt in zijn gezicht gebeten door een uitvallende herder, dit kan een schokkend gezicht zijn. Wel is heel duidelijk te zien hoe snel een hond kan zijn en hoe weinig kans je hebt een beet te ontwijken als je de signalen niet herkent. In dit filmpje lette de eigenaar en de journalist allebei niet goed op.

Delen via:
Share this page via Facebook Share this page via Twitter
This entry was posted in Hondsdol. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *